Prawo Jazdy B Częstochowa

Posiadanie prawa jazdy kategorii B umożliwia poruszanie się samochodami osobowymi. To ważna umiejętność, ponieważ na co dzień konieczne jest dojechanie np. do pracy lub do szkoły z dziećmi. Aby posiadać uprawnienia, konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, a wcześniej ukończenie kursu w szkole nauki jazdy. Oto najważniejsze kwestie związanie z wymaganiami dla przyszłych kierowców, a także ceny i termin zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B.


Prawo jazdy kategorii B – jakie wymagania trzeba spełnić, by móc je uzyskać?

Do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B może podejść osoba, która ma ukończone 18 lat. Ponadto o prawo jazdy może starać się ten, kto przebywa na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Konieczne jest również uzyskanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Orzeczenie wystawia lekarz posiadający uprawnienia do badania przyszłych kierowców. Czasami prowadzenie auta wymaga np. noszenia okularów w przypadku osób, które używają ich na co dzień. Zostaje to odnotowane w dokumentach. Konieczne jest też ukończenie szkolenia z zakresu teorii i znajomości przepisów ruchu drogowego. Odbywa się ono w szkole nauki jazdy, a egzamin w WORD-zie, podobnie jak egzamin praktyczny, który trzeba zdać, by zostać kierowcą.
Prawo jazdy nie zostanie wydane osobie u której lekarz stwierdzi uzależnienie od alkoholu lub innego podobnie działającego środka.

Prawo Jazdy Kategorii B Częstochowa

Ile trwa kurs na prawo jazdy kategorii B?

Nie ma konkretnego terminu przeznaczonego na kurs. Wiele zależy od tego jak długo będziemy realizować program nauki teorii i praktyki w szkołach nauki jazdy, w tym liczbę godzin przeznaczonych na jazdę z instruktorem. Są osoby, które już po miesiącu są gotowe do zdania egzaminu, a inne, np. z powodu napiętego grafiku w pracy, realizują posiadane godziny nawet w pół roku.
Inne czynniki, które mają wpływ na szybkość zdania egzaminu to też ilość podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Nie każdy zdaje je, bowiem za pierwszym razem.

Prawo jazdy B+E Częstochowa

Kurs na prawo jazdy B

Ile średnio kosztuje kurs prawa jazdy kategorii B?

Cena kursu jest uzależniona od miasta i konkretnej szkoły nauki jazdy. Ceny zaczynają się od około 1500 zł. Na zniżki mogą liczyć studenci, posiadający aktualną legitymację studencką.
Koszt prawa jazdy obejmuje też dodatkowe godziny, które wykupuje się np. po niezdanym egzaminie. Jest to na ogół 40 zł. za 1 godzinę.

Jakie korzyści daje kurs na prawo jazdy?

Dzięki kursowi posiada się uprawnienie do kierowania pojazdami osobowymi. Ma to znaczenie na co dzień, umożliwiając jazdę do pracy, na uczelnię itp. Sprawdza się też w trakcie pracy, ponieważ niektórzy pracodawcy wymagają posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Adrom