Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Jest to jak sama nazwa wskazuje przyspieszona wersja pełnej kwalifikacji wstępnej, która także jest przeznaczona dla osób zamierzających wykonywać zawód związany z transportem drogowym.


Kogo dotyczy kwalifikacja wstępna?

Dotyczy ona kierowców posiadających lub ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E, którzy chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowych oraz zamierzają rozpocząć pracę zawodowego kierowcy odpowiednio:
– Pojazdów kategorii C, C+E – po ukończeniu 21 lat
– Pojazdów kategorii D, D+E – po ukończeniu 23 lat

Przebieg kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Jako, że kurs ten jest kursem przyspieszonym, większość czasu obejmują zajęcia teoretyczne, które są podstawą w czasie podchodzenia do egzaminu, dodatkowo kursant spędza pewien czas w ruchu drogowym prowadząc ciągnik siodłowy. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy na stronie

Kontakt

kurs kwalifikacji wstępnej samochód

Przebieg egzaminu po ukończeniu kursu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym składającym się z części ogólnej oraz specjalistycznej (dostosowanej do odpowiedniej kategorii prawa jazdy C, C+E, D, D+E). Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni do miejsca zamieszkania, egzamin ten jest identyczny jak w przypadku „pełnej” kwalifikacji wstępnej, po zdaniu egzaminu otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Jakie uprawnienia otrzymuje osoba która zdała?

Po zdanym egzaminie i otrzymaniu zaświadczenia, osoba udaje się do wydziału komunikacji wraz z badaniem lekarskim oraz psychologicznym, gdzie zostaje wydane nowe prawo jazdy zawierające informacje o kursie, dacie uzupełnienia kwalifikacji. Pracodawca może zatrudnić osobę która ukończyła 21 lat i chce pracować jako kierowca ciężarowy, lub 23 lata i chce pracować jako kierowca autobusu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba która nie ukończyła 21 roku życia, a chce pracować jako kierowca autobusu, może wówczas pracować przewożąc osoby na liniach nie dłuższych niż 50km, po ukończeniu 23lat automatycznie nadawane są uprawnienia do pracy na liniach dłuższych niż 50 km.

 

Adrom